کرناسیون

از دزفول ویکی

کرناسیان یا کرناسیون (/kornowsiün/) یکی از محلات واقع در شمال بافت قدیمی شهر و در ساحل رودخانه دز است.

تاریخچه

این منطقه ناحیه «تحت سلطان» نام داشته و محل زندگی طایفه بزرگی به نام کرناس بوده است. این طایفه عشایری بوده اند که در کوههای کرناس شمال دزفول زندگی می کردند و چون افرادی دلاور و جنگجو بوده اند حکومت وقت، این منطقه را به منظور حفاظت در اختیار آنها قرار داد. در آن سوی رودخانه دز در همین منطقه تحت سلطان تشکیلات حکومتی قرار داشته است و افراد دولتی در کهف یا کتهایی که خود حفر کرده بودند و اکنون نیز موجودند زندگی می کردند.[۱]

آثار تاریخی

از میان آثار محله کرناسیون می توان به حمام آن اشاره کرد که در حال حاضر به موزه مردم شناسی دزفول تبدیل شده است.


شعر

شعری از ملا محمدتقی ناهیدی با این مطلع موجود است:

یه کله مالی ا می کرناسیون کورد سیوم وصف حموم چولیون
kürd siom vásf-e ḥamum-e çüliün yá kola-māl-é a mé(n) kornowsiün


پانویس

  1. نجاتعلی، نصراله. فرهنگ زبان و گویش دزفولی.