تاسنیدن

از دزفول ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تاسِنیدن واژه ای است (taasenidan) مصدری، به معنای فشردن گلو به منظور خفه کردن.

این مصدر متعدی است و اسم مفعول آن تاسنیدن است.

صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد: