بختن

از دزفول ویکی

بِختن یا بِزنیدن واژه ای است (bextan) مصدری، به معنای دست چین کردن، الک کردن یا همان بیختن. از همین مصدر واژه گل بِزن (gol bezn) به معنای گلچین ساخته می شود.

صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد: