الگو:واژه ساز کتاب نجاتعلی

از دزفول ویکی

{{{واژه}}} /{{{فونتیک}}}/ واژه ای است مصدری به معنای {{{معنی}}}[۱] {{{ضح}}}

معانی دیگر

  • {{{معنی دوم}}}

صرف فعل

تمامی اشکال استفاده از این مصدر به شرح زیر می باشد:

اصطلاحات

  • {{{اصطلاح}}}

اشعار

  • {{{شعر}}}

ضرب المثل ها

  • {{{ضرب المثل}}}

پانویس

  1. نجاتعلی، نصراله (۱۳۸۷). فرهنگ زبان و گویش دزفولی. نجابت.